Fotovoltaická elektrárna na tenisové klubovně

Od 8.srpna 2018 funguje na klubovně tenisového oddílu fotovoltaická elektrárna. TJ Sokol Dobřichovice získal v uplynulém roce dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 399 784 Kč na rekonstrukci střechy a zajištění ohřevu teplé užitkové vody ze solární energie. Původně plánovaný ohřev pomocí slunečních kolektorů byl po zralé úvaze nahrazen realizací fotovoltaické elektrárny, díky které se nejen ohřívá voda ve dvou velkokapacitních bojlerech, ale její přebytky spotřebovává provoz klubovny a areálu. A pokud se v letních měsících, či naopak během zimy, kdy není žádný provoz, vyprodukovala elektrická energie zcela navíc, náš dodavatel Bohemia energy ji od nás vykoupí.

Současně s rekonstrukcí střechy a instalací FVE bylo zapotřebí udělat i několik vnitřních úprav, zejména přípravu technologické místnosti jako zázemí pro FVE a ohřev vody. S těmito pracemi nám pomohlo finančně i Město Dobřichovice a několik členů tenisového oddílu, které pomohli svými vlastními finančními prostředky.

Všem podporovatelům patří velký dík. Klubovna tenisového oddílu touto rekonstrukcí získala parametry do letošního roku netušené. Nemusíme se stydět pozvat si na turnaj či přátelský zápas kohokoliv. Ještě jednou děkujeme.

Středočeský kraj
Obec Dobřichovice

5. ročník Jízdy zručnosti

aneb sportovní loučení s prázdninami a ozvěny
XVI. Všesokolského sletu 2018
s předvedením skladeb Siluety a Cirkus

v neděli 9. 9. 2018 od 15 do 18 hodin

na asfaltovém hřišti za halou Bios v areálu TJ Sokol Dobřichovice, Pražská 375, 252 29

Na děti i dospělé čekají různé překážky a disciplíny. Malí jedou na odrážedlech, větší na kolech. Neberte koloběžky.

Stroje a helmy s sebou!

V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.

Ceny věnoval a akci zaštítil BESIP, MěÚ Dobřichovice a ČOS